Medische gegevens elektronisch delen? Uw toestemming is belangrijk

U wilt goede, veilige zorg. Daarom is het belangrijk dat uw zorgverleners van elkaar weten welke diagnose er is gesteld, welke behandelingen u hebt gekregen en welke medicijnen u gebruikt. Zeker als u met spoed naar het ziekenhuis, een waarnemend huisarts of apotheker moet, is het belangrijk dat deze snel de juiste gegevens kan inzien. Zodat u óók bij spoed snel, veilig en goed behandeld kunt worden.

De gegevens over uw gezondheid zijn vertrouwelijk. Daarom zijn er regels voor het uitwisselen van deze gegevens. Op deze pagina leest u daar meer over.

Gegevens over uw medicijngebruik delen
Uw apotheek in Zoetermeer of Benthuizen houdt een volledig overzicht bij van de medicijnen die u gebruikt. Deze informatie wordt bewaard in een beveiligd computersysteem. Uw apotheek kan andere zorgverleners inzage geven in uw medicatiedossier.  Wie kunnen uw medicatiegegevens inzien?

1. Als u in Zoetermeer of Benthuizen een apotheek bezoekt, kan deze de gegevens over uw medicijngebruik raadplegen. Het gaat om gegevens die uw eigen apotheek of andere apotheken in Zoetermeer en Benthuizen waar u medicijnen heeft gehaald, hebben vastgelegd. Apotheken mogen alleen uw medicatiedossier raadplegen als dat nodig is voor uw behandeling. Dit is  bijvoorbeeld het geval als u onverhoopt buiten de openingstijden van uw eigen apotheek acuut geneesmiddelen via de dienstapotheek Zoetermeer nodig heeft. Waarnemende apotheken  kunnen doordat ze uw medicatiedossier kunnen raadplegen, snel zien welke medicijnen u gebruikt en zo ervoor zorgen dat zij u de juiste zorg en medicatie geven. Heeft u bezwaar tegen inzage in uw medicatiedossier door Zoetermeerse apotheken? Geef dit dan door aan uw apotheek. U kunt ook het bezwaarformulier downloaden, invullen en inleveren bij uw apotheek.

2. (Dienst)apotheken buiten Zoetermeer, (waarnemend) huisartsen buiten Zoetermeer en medisch specialisten in het LangeLand ziekenhuis en in andere ziekenhuizen en instellingen, kunnen de gegevens over uw medicijngebruik alleen bekijken als u daar vooraf uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Zij kunnen de gegevens over uw medicijngebruik bekijken via een beveiligd netwerk, het Landelijk Schakelpunt (LSP). Dit mogen ze alleen doen als dat nodig is om u te kunnen behandelen. Het LSP maakt het mogelijk dat een zorgverlener de belangrijkste gegevens op afstand kan inzien. Om er zeker van te zijn dat u goede, veilige zorg ontvangt, is het belangrijk dat u uw apotheek toestemming geeft om andere zorgverleners via het LSP inzage te geven in uw medicatiedossier. U kunt er op rekenen dat zorgverleners hier zorgvuldig mee omgaan. In de folder 'Gegevens over uw medicijngebruik delen' hebben we deze informatie voor u op een rijtje gezet.

Toestemming voor het delen van informatie over uw medicijngebruik, kunt u op verschillende manieren geven:
• door tegen uw apotheek te zeggen dat u het goed vindt dat ze uw actuele medicatiegegevens delen
• door het formulier in te vullen dat u kunt downloaden op https://www.volgjezorg.nl/toestemming
• door online het formulier in te vullen op https://www.ikgeeftoestemming.nl/ 

Meer informatie over het delen van uw medicatiegegevens via het LSP, vindt u op www.volgjezorg.nl

Uw huisartsendossier elektronisch delen
Uw huisarts in Zoetermeer of Benthuizen maakt aantekeningen over uw gezondheid in een persoonlijk patiëntendossier op een beveiligd computersysteem. Uw medische gegevens zijn vertrouwelijk, maar er zijn situaties waarin ze door andere (huis)artsen kunnen worden geraadpleegd. Hieronder leest u wie uw gegevens kan bekijken.

  1. In uw persoonlijke patiëntendossier staat informatie over bijvoorbeeld uw bezoeken aan de huisarts, uitslagen van onderzoeken, diagnoses en medicijnen die uw huisarts of uw specialist  u heeft voorgeschreven. Zo kan uw huisarts altijd uw medische status nakijken en u de juiste, passende zorg geven. Uw medische informatie is vertrouwelijk. Daarom hebben we in Zoetermeer en Benthuizen strikte afspraken gemaakt over het delen van uw medische gegevens. Als u een waarnemend huisarts bezoekt in Zoetermeer of Benthuizen, dan kan deze uw medische gegevens inzien. Dat kan een waarnemer zijn die uw huisarts tijdens vakantie of vanwege ziekte vervangt. Het kan ook een waarnemend huisarts van de Huisartsenpost in Zoetermeer zijn, wanneer u buiten de openingstijden van uw huisartsenpraktijk acuut medische hulp nodig heeft. Voor hen zijn de gegevens uit uw patiëntendossier onmisbaar om uw klachten te begrijpen en een goede diagnose te stellen. Deze huisartsen mogen uw patiëntendossier daarom inzien, omdat dit van belang is voor een goede behandeling.
    Heeft u hier bezwaar tegen? Geeft u dat dan door aan uw eigen huisarts. U kunt ook bezwaar maken tegen uitwisseling van uw huisartsendossier via het bezwaarformulier.
  2. Het kan gebeuren dat u bijvoorbeeld tijdens een vakantie een huisartsenpost buiten Zoetermeer moet bezoeken vanwege een acuut medisch probleem. Voor huisartsen buiten Zoetermeer en Benthuizen geldt dat zij alleen met uw toestemming en alleen via het LSP uw medische gegevens kunnen bekijken. Ze mogen uw medische gegevens alleen bekijken als dat nodig is om u te kunnen behandelen. Om er zeker van te zijn dat u goede, veilige zorg ontvangt, is het belangrijk dat u uw huisarts toestemming geeft om andere huisartsen via het LSP inzage te geven in uw belangrijkste medische gegevens. U kunt er op rekenen dat zorgverleners hier zorgvuldig mee omgaan. In de patiëntenfolder 'Uw patiëntendossier elektronisch delen' hebben we deze informatie voor u op een rijtje gezet.

 Uw toestemming om een samenvatting van uw medische gegevens te mogen delen, moet u vooraf aan uw huisarts geven. Dit kunt u op verschillende manieren doen:
• door tegen uw huisarts te zeggen dat u het goed vindt dat hij of zij uw medische gegevens deelt
• door het formulier in te vullen dat u kunt downloaden op https://www.volgjezorg.nl/toestemming
• door online het formulier in te vullen op https://www.ikgeeftoestemming.nl/ 

Meer informatie over het delen van uw medische gegevens via het LSP vindt u op www.volgjezorg.nl.